Naše historie

Koncem 17. století postavili křižovníci na Hlohovce ovčín. Postupně byly postaveny poblíž ovčína ještě čtyři domky.
Za vlády Josefa II. k nim přibylo dalších sedm. V letech 1791-1826 tu vzniklo dalších dvanáct domků, zůstaly ale poli
odděleny od statků seskupených kolem návsi. Začalo se říkat "horní část obce", časem zvítězil výstižný název "Chaloupky".
Z toho je zřejmé, že Chaloupky byly domky zastoupeny více než samotný Hloubětín, proto není divu, že zde místní chtěli
také svoji hospodu. Se vší pravděpodobností se lze domnívat, že František Felix u svého domu č. 24 postavil hostinec.

Hostinec v Chaloupkách

Vznik hospody v Chaloupkách čp. 24 nemáme písemně doložen. První písemná zmínka o usedlosti čp. 24 je z 10. 2. 1789,
kdy vyšel tzv. patent berní a urbární, kontrakt uzavřelo 20 poddaných, mezi nimi je uváděna jako majitelka této usedlosti
paní Terezie Mašková.
Roku 1864 je v Parcelním protokolu obce Hloubětína jako majitel domu čp. 24 uváděn František Felix. Ten asi nechal
hospodu postavit a byl prvním majitelem. První doložená písemná zmínka o hostinci V Chaloupkách je z 18. 10. 1896,
kdy na výborové schůzi hloubětínského Sokola, bratr Kostlán dává návrh, aby se příští schůze konala v restauraci
na Chaloupkách. 13. 12. 1896 se sokolové dohodli, že další schůze se bude konat opět v hostinci pana Felixe.
Dle ústního podání je zmínka z roku 1890, kdy údajně z Německa vrátivší se pan Hofman kupuje tuto hospodu. Jeho dcera
se provdala za Hroudu a od Hroudů kupuje hospodu Pavla Kvapilová.
Od 40. let měl hospodu v nájmu pan Ladislav Rabas. Po znárodnění hospodu převzal podnik RaJ 9. Rodina Kvapilova
roku 1990 získala v restituci hospodu zpět. Téhož roku ji koupil Ladislav Martina. Vedl ji pouhé 4 roky; předčasné úmrtí
ukončilo jeho nadšení a velké plány. V současné době hostinec provozují jeho vnukové.
Hospoda se zřejmě od samého počátku jmenovala V Chaloupkách, i když bývala známa jako Felixova, Hroudova
nebo u Rabasů. Vznikla jistě někdy mezi roky 1864-1890.

Velice děkujeme panu Janu Břinkovi, díky jehož nadšení pro historii a mravenčí práci mohla být historie Hostince V Chaloupkách zmapována.

Fotografie starého Hloubětína si můžete prohlédnout v galerii.

Copyright © 2014 Hostinec v Chaloupkách
Webdesign © Studio K2 | Code © Riweproduction